Fokprogramma
Deutsch
English
Français
Nederlands
Saturday, May 28, 2022

Fokprogramma

Een succesvol fokprogramma is de basis van systematische teelt. De tolerantieteeltgroep (AGT) richt zich met haar programma op de teelt van vitale en productieve honingbijen.

Ons fokdoel is de verbetering weerstand tegen Varroa en tegen ziekten, vergroten van de honingopbrengst en verbetering van het gedrag. De AGT-populatie bestaat uit bijna 2000 bijenvolken. Door de nauwe samenwerking van veel telers en imkers die de volken testen, wordt duurzame erfelijke verbetering nu mogelijk. Wij maken daarbij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en werken nauw samen met bijenonderzoeksinstituten.

De cyclus in een fokprogramma:

Alle deelnemers voeren op een uniforme wijze een prestatietoets en een Varroatolerantietest uit zoals beschreven in het AGT-methodenhandboek. Elke testperiode duurt een jaar. Bovendien ondergaan geselecteerde volken de zogenaamde vitaliteitstest, d.i. ze overwinteren zonder behandeling tegen Varroa.
De gegevens uit de beide tests worden aan het eind van het jaar samengevat en gebruikt voor de schatting van teeltwaardes (d.i de schatting van de erfelijke aanleg met het oog op de kwaliteit van nakomelingen). Die teeltwaardes en de nauwkeurigheid ervan worden geschat voor de afzonderlijke kenmerken. De resultaten worden samengevat in het AGT-teeltwaardenoverzicht.

Teeltwaardes vormen de basis voor selectie. De dieren met de hoogste teeltwaardes worden uitgekozen en gericht met elkaar gepaard.

Elke teler zoekt zijn beste koninginnen uit als teeltmoeder (2a) voor de volgende generatie. De allerbeste worden gebruikt voor de teelt van vadervolken (4a) voor de bevruchtingsstations of worden gebruikt voor teelt van darren voor kunstmatige inseminatie.

Er wordt doelgerichte paring toegepast, wat betekent dat de zwakke punten van het eigen materiaal worden gecompenseerd met de sterke punten van het vadermateriaal. Met deze nieuwe generatie koninginnen begint de cyclus opnieuw: Testen, gegevens verzamelen en verwerken tot geschatte teeltwaardes, selectie.

Er is erfelijke vooruitgang in de AGT-populatie. De honingopbrengst stijgt, de bijen worden zachtaardiger en minder gevoelig voor Varroa en andere ziekten. Met de koop van koninginnen, door teeltlarfjes te gebruiken van als bijzonder goed geteste koninginnen of door gebruik te maken van AGT-bevruchtingsstations kan iedere imker die dat wil van deze erfelijke vooruitgang binnen de AGT-bijenpopulatie profiteren.

[Translate to nl:] Links

[Translate to nl:] Zuchtwertschätzung: www.beebreed.eu

AGT Zuchtregistratur

Kauf von Königinnen