Fokprogramma / Prestatietoets en varroatolerantie
Deutsch
English
Français
Nederlands
Monday, January 18, 2021

Prestatietoets en varroatolerantie

In de fokkerij wordt onder een prestatietoets “het op een georganiseerde manier vaststellen van de prestaties (eigenschappen) van teeltmateriaal en productiedieren” verstaan. Bij honingbijen houdt dat in: het meten van honingopbrengst en van andere belangrijke kenmerken zoals zachtaardigheid, raatvastheid, wintervastheid, voorjaarsontwikkeling, volkssterkte en zwermtraagheid. Voor het teeltprogramma van de AGT komen daar de algemene vitaliteit en de weerstand tegen ziektes bij, kenmerken die een centrale rol spelen in het programma.

Bij de selectie van honingbijen speelt sinds jaar en dag het testen in de praktijk bij de telers een grote rol. De teeltrichtlijnen van de Deutsche ImkerBund eisen van erkende telers het testen van minstens 20 volken van bekende afstamming. Voor samenwerkende imkers is dat minstens 40 volken. Om een zo objectief mogelijke beoordeling te bereiken worden proefgroepen (zustervolken van dezelfde aanparing) bij de AGT over verschillende testplaatsen verdeeld. Daarbij kunnen, zoals dat gebruikelijk is bij samenwerkende imkers, ook niet-telende imkers een bijdrage leveren aan de prestatietoets. Zij krijgen in een regionale ringtest dan gecontroleerd gepaarde nateelt van gekeurde volken van de teeltbedrijven. Als tegenprestatie leveren ze de telers de resultaten van de prestatietest. Hierdoor kunnen ook imkers met minder, maar wel minstens 8, volken intensief aan de op verbetering gerichte teelt deelnemen. Voor veel gemotiveerde imkers is dit een eerste stap richting erkende teler.