Deutsch
English
Français
Nederlands
Wednesday, September 30, 2020

Pintest voor de beoordeling van broedhygiënisch gedrag

Sjabloon voor de pintest aan gesloten broed (1)

Bijen kunnen besmette broedcellen herkennen en ruimen deze ten dele uit. Als de vrouwtjesmijt al met leggen begonnen was, wordt de voortplantingscyclus onderbroken. Omdat de zich ontwikkelende mijt buiten de broedcel niet levensvatbaar is sterft die af. Was de vrouwtjesmijt nog niet met de voortplanting begonnen, dan verliest ze tijd door het zoeken naar een nieuwe geschikte broedcel. Het uitruimgedrag is daarmee één van de factoren die een direct effect hebben op de ontwikkeling van de besmetting.

De pintest is een eenvoudige methode om dit gedrag te testen. Daarbij wordt beoordeeld hoe sterk bijen op aangetast broed van een bepaalde leeftijd reageren. Een recente schatting van de erfelijkheidsgraad voor het uitruimen na pintest is 29%. Bij gerichte selectie is daardoor al na enkele generaties resultaat te verwachten.